Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Bir bütün olarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hakkında bilinmesi gerekenler.

Genel Bilgi

Gündelik hayatta çoğunlukla "Plastik Cerrahi" olarak anılan ve sadece estetik operasyonların gerçekleştirildiği varsayılan tıp dalının asıl adı "Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi"dir. Plastik kelimesi Yunanca'da "plastikos" sözcüğünden gelmektedir ve "şekil verilebilir" anlamını taşımaktadır. Rekonstrüktif sözcüğü ise Latince "reconstruction" kelimesinden gelmektedir ve " yeniden oluşturma" anlamını taşımaktadır.

Plastik cerrahi, sadece estetik cerrahi operasyonlar gerçekleştirmemektedir. İnsan vücudunun herhangi bir dokusu ya da organında, tümör, enfeksion, yanık vb. sebeplerden dolayı ya da doğuştan gelen sebepler ile biçimsel bozukluklar görülebilir. Bu biçimsel bozukluklar, insan yaşamında fonskiyonel ve/veya ruhsal bozukluklara yol açabilir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi bu tür doğuştan ya da sonradan oluşan bozuklukların yeniden yapılanması, onarımı amaçlı cerrahi girşimler gerçekleştirir. Estetik cerrahi ise, vücutta normal kabul edilen bölgelerin ya da organların kişinin dış görünümünde yaratmak istediği değişiklik isteği ile yeniden şekillendirilmesi üzerine gerçekleştirilir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi onarım amaçlı yeniden kazanım yaratma üzerine ameliyatları oluşturur. Estetik cerrahi ise yeniden şekillendirme üzerine yapılan ameliyatlardır. Plastik ve rekonstrüktif cerrahide çoğunlukla kişinin kendi dokusundan yararlanılır ya da gerekli durumlarda siliskon gibi suni maddelerden destek alınır. Amaçlanan, kişinin vücudunda sorun taşıyan bölgesine uygun yeniden doku şekillendirmesi ile işlev kazandırmaktır. Her iki grup için de amaçlanan, "Estetik kaygılar taşıyarak, vücutta sağlıklı ve fonksiyonel bir bütünlük yaratmaktır."

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi arasındaki fark ve ilişki:

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi arasındaki fark ve ilişkiyi, çoğunlukla tercih edilen örnek olan "meme kanseri" üzerinden açıklayabiliriz. Meme kanseri sonucunu bir memesini kaybetmiş olan hasta için kaybettiği memenin yerine yenisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyon ile getirilir. Mevcut ve sağlıklı olan meme ile yeniden yapılan memenin uyumu ise estetik cerrahi operasyon ile sağlanır.

Burun, Dudak, Kulak Gibi Uzuvların Onarılması

Kaza, kanser, yanık gibi nedenlerden ötürü bu uzuvlarımızın tamamını yada bir bölümünü kaybedebiliriz. Plastik cerrahi elbette bu yapıları ilk haline döndürme gücüne sahip değildir. Ancak çeşitli ameliyat teknikleri ile orijinali aratmayan sonuçlar elde etmek mümkün. Elde edilecek sonuç kaybın derecesine ve nedenine göre değişir.

Yüz Kemiklerinde Kırıklar

Çeşitli nedenlerden ötürü insanların burun, elmacık kemiği veya çene kemiğinde kırıklar oluşabilir. Bu kırıklar titanyum plak ve vidalarla onarılır. Sadece görünüm açısından değil, aynı zamanda işlev açısından da yüz kemiklerinin doğru onarımı çok önemlidir.

Genital Organların Doğuştan Gelen Bozuklukları

En güzel örnek halk arasında “peygamber sünneti” olarak da isimlendirilen, erkek çocuklarda idrar deliğinin penisin ucundan değil de daha gerilerden çıkması olarak tanımlanan hipospadiastır. Kızlarda çeşitli nedenlerden ötürü vajen oluşmayabilir. Bu ve benzeri durumlarda plastik cerrahi size en uygun tedaviyi önerilecektir.

Estetik Cerrahi:

Estetik cerrahi, özellikle basında ön plana çıktığı gibi her zaman kozmetik amaçlı değil çoğu zaman plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonları da desteklemek amaçlı gerçekleştirilir.

Estetik cerrahi operasyonlar, kişilerin dış görünüşleri ile ilgili psikolojik olarak kendilerini rahatsız eden ya da fonksiyonel olarak rahatsız eden durumlarda başvurulan operasyonlardır. Örneğin, kemikli bir burun yapısından dış görünüşü dolayısı ile rahatsız olan bir kişi estetik cerrahiye başvurabilir. Aynı zamanda, kemikli burun yapısından nefes almada zorluk yaşama gibi nedenler ile rahatsız olan bir kişi de yine estetik cerrahiye başvurabilir.

Son olarak:

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzmanlaşmış bir cerrah olarak söyleyebileceğim son ve önemli bulduğum konu ise, sanata olan tutku ile her iki alan için işini gerçekleştirmenin önemidir.