Rekonstrüksiyon Yöntemleri

Doku Genişletici ve Meme Protezi ile Meme Yeniden Yapımı:

Bu yöntemde memenin alındığı ameliyat sırasında veya tedaviler bittikten sonra göğüs kası altına şişirilebilen silikon balon yerleştirilir. Ameliyattan 2 hafta sonra bu balon haftada bir olmak kaydıyla şişirilmeye başlanır. Şişirme işlemi silikon balonun üst kısmında özel olarak tasarlanmış bir kapakçıktan küçük bir iğne ile yapılmaktadır. Her seferinde yaklaşık 30-40 ml serum verilerek daha önceden hesaplanan hacme kadar şişirilir. Amaç diğer memenin büyüklüğüne yakın miktarda yeni doku kazanmaktır. Doku genişletici tamamen şişirildikten sonra yerinde 6 aya kadar tutulabilir. İkinci ameliyatta doku genişletici çıkarılır ve yerine silikon meme protezi konulur. Aynı seansta diğer memeye bir toparlama ameliyatı düşünülebilir. Son aşama meme ucunun yapılmasıdır. Bu işlem için silikon koyulan memenin şeklinin oturmasının beklenmesinde fayda vardır.

İkinci bir ameliyat ihtiyacını oradan kaldıran, ilk önce doku genişletici daha sonra meme protezi işlevini gören özel tasarım protezler kullanımdadır. Ancak her cerrahın tercihi farklı olabilir.

Avantajı: Kişinin kendi dokusu ile meme yapımına göre daha basit bir yöntemdir. Vücudunun başka bir yerinde iz oluşmaz. Karın kaslarından birisi harcanmak zorunda değildir.

Dezavantajı: Kendi dokusu kadar doğal sonuç vermeyebilir, protez kullanılmak zorundadır. Radyoterapi gören hastalarda sonuç istenildiği kadar iyi olmayabilir.

Kendi Dokusu ile Meme Yeniden Yapımı:

En bilinen yöntem karın dokusundan meme yapımıdır. Bu yöntemde karın germe ameliyatına benzer bir ameliyatla göbek deliğinin altındaki yumuşak doku kaldırılır ve bu doku o tarafın karın kası kullanılarak meme yapılacak alana taşınır. Karın, germe işlemi yapılarak kapanır. Götürülen dokuya meme şekli verilir ve ilk aşama biter. İkinci aşama aylar sonra olur ve meme ucu yapılır. Bu arada karşı memede bir şekillendirme gerekiyorsa yapılır.

Sıkça kullanılan bir diğer doku da sırt kasıdır. Ancak bu kasın ve üzerindeki yumuşak dokunun miktarı sıklıkla meme onarımı için yeterli gelmez. Bu doku genellikle doku genişletici-meme protezi ile yapılan meme onarımlarında ekstra doku gerektiğinde veya daha önce kullanılan yeniden yapım yöntemi başarısız olduğunda kullanılır.

Avantajları: Meme kişinin kendi dokusu ile yapılır, yabancı madde (protez) gerekmez. Radyasyon tedavisinde daha güvenilirdir. Sonuç daha doğaldır. Aynı zamanda karın germe ameliyatı da yapılmış olur.

Dezavantajları: Daha uzun ve komplike ameliyattır. Ameliyat sonrası sorun çıkabilme ihtimali (taşınan dokularda kanlanma bozukluğu) daha yüksektir. Karında ekstra bir iz kalır. Karın kaslarından birisi feda edilir, bu karın ön duvarında zayıflığa neden olabilir.

Dikkat!

Sigara kullanan kişiler her ameliyatta olduğu gibi burada da risk altındadırlar. Anestezi sonrası akciğerlerde sorun çıkabileceği gibi, yara iyileşmesi de sağlıklı bireylere göre daha zor olacaktır. Sigara kullanımı ameliyattan 3 ay öncesinden kesilmelidir.

“Kan sulandırıcı ilaçlar” olarak bilinen antikoagulan ilaçları kullanan hastalar bunları mutlaka doktorlarına bildirmek zorundadırlar. Bu tür ilaçlar ameliyata engel değildir ancak ortalama 10 gün önceden kesilmelidir. Aynı şekilde kullandığınız ağrı kesicileri ve vitaminleri de doktorunuza bildirin çünkü bunlar da (özellikle E vitamini) kanama zamanını uzatabilir.

Bacaklarınızda varis yada daha önce toplardamarlarında tıkanma olan hastalar bunu mutlaka doktorlarına hatırlatmalıdırlar. Ameliyat sırasında yada sonrasında burada oluşan pıhtı akciğerlerinize giderek sağlığınızı tehlikeye sokabilir. Gerekli önlem ve tedavilerle bu risk çok düşük seviyelere çekilebilir. Aşırı kilo ve hareketsizlik, doğum kontrol hapı kullanımı da bu olasılığı arttıran etmenlerdir.