Protezli Memelerde Tanısal Sorunlar ve Çözümleri

Meme protezi ile meme kanseri arasında harhangi bir ilişki kesinlikle bulunamamıştır. Hatta son zamanlarda meme protezi olan kadınlarda meme kanserininin beklenilenden daha az görüldüğünü savunan çalışmalar vardır. Ancak protezlerin kanser tanısı için kullanılan tanı ve görüntüleme yöntemlerini zorlaştırdığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca meme protezi varlığında şüpheli kitlelerin biyopsi işlemi de sıkıntılı olabilir.