Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nedir?

Günümüzde her 7 kadından 1'i meme kanseri riski ile karşı karşıyadır. Bu istenmeyen durumla karşılaşıldığında memenin tamamının ya da bir bölümünün alınması gerekebilir. Bu aşamada hastanın, cerrahının ve onkoloğunun da onayı ile plastik cerrah tarafından çeşitli yöntemlerle yeni bir meme yapımına (yada alınan hacmin yerine konmasına) başlanır. Bu işlemin tamamına meme yeniden yapımı (meme rekonstrüksiyonu) denir.

Meme rekonstrüksiyonu, plastik cerrahinin başta gelen ameliyatları arasında yer alır. Gelişen teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde, alınan meme ile çok benzer yeni bir meme oluşturulabilmektedir. Bu ameliyatlar mastektomi operasyonu sonrasında yapılabildiği gibi, artık meme alınma ameliyatı (mastektomi) ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Nasıl?

Onkolojik cerrahın ve onkoloğunuzun onayı doğrultusunda, plastik cerrahi size yeni bir meme için yardımcı olacaktır. Bu ameliyat meme ameliyatınız ile aynı anda ya da diğer tedaviler bittikten belirli bir süre sonra yapılabilir. Hangi sürecin seçileceğine hasta, plastik cerrah, genel cerrah ve onkolog birlikte karar vermelidirler. Bu karar verme sürecinde memenin yeniden yapımının birden fazla ameliyat gerektirdiği unutulmamalıdır.Tedavide kendi dokunuz veya meme protezi kullanılabilir. Size en uygun tedavi cerrahi ekip tarafından belirlenecektir.

Ne Zaman Yapılır?

Memenin yeniden yapımına memenin alındığı ameliyatta (aynı anda) veya gerekli tüm tedaviler yapıldıktan sonra (yaklaşık 2 yıl sonra) başlanabilir.

Kimlere Yapılır?

Yüksek tansiyon, kontrol edilemeyen şeker, aşırı düşkünlük gibi tıbbi bir sakınca olmadığı taktirde her hasta için uygun bir yöntem vardır. Ancak hastanın onkoloğu ve cerrahı meme yeniden yapımını tedavinin selameti için bir müddet ertelemek isteyebilirler. Öncelik hastanın sağlığı olduğundan bu tavsiyeye uymakta fayda vardır.

Kanser Tedavisini Engeller mi?

Doktorlarınızın yakın işbirliği ve konsültasyonları sonucu planlanan bir yeniden yapım tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez. Böyle bir ihtimal varlığında zaten yeniden yapım süreci ertelenecektir.

Takibi Engeller mi?

Geçmişte en önemli kaygılardan birisi bu konuydu, ancak yapılan çalışmalarda meme yeniden yapımının uygun hastaya uygun ameliyat yapıldığı taktirde, takipte hiçbir sorun yaratmadığı tespit edilmiştir. Doku genişletici ve meme protezi ile yapılan rekonstrüksiyonlarda protez göğüs kasının altında kalacağından tabloyu karıştırması çok olası değildir. Meme yeniden yapımında hastanın kendi dokusunun kullanıldığı durumlarda MR ile şüpheli tüm durumları kontrol etmek mümkündür.

Rekonstrüksiyon Kim Tarafından Yapılmalıdır?

Bu ameliyatı ülkemizde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları yapabilmektedir. Ameliyatınızın yapılacağı hastanenin koşulları da çok önemlidir. Cerrahınıza konuyla ilgili tecrübesini sormanız mümkün, ancak daha önce yaptığı ameliyatları hastanın yazılı izni olmadığı sürece size göstermesinin yasal olarak olanağı yoktur. Aynı gizliliği kendiniz için de isteyebilirsiniz.