Meme Estetiği ve Kanser İlişkisi

Meme protezinin meme kanserine neden olmadığı, aralarında hiçbir neden-sonuç ilişkisinin olmadığı artık bilinmektedir. Öte taraftan silikon protezin meme kanserinin tanısı üzerinde bir etkisi olup olmadığı halen tartışma konusudur. Protez varken görüntüleme sistemlerinin normal memeye göre daha yetersiz kaldığı bir gerçektir. Ancak yapılan çalışmalar meme kanseri tespit edildiğinde kanser dokusunun boyutunun büyütme ameliyatı olan hastalar ile olamayan hastalar arasında çok fazla değişmediğini göstermiştir. Ayrıca tekrar oranı ve yaşam beklentisi değişmiyor.

Meme protezli hastalarda kanser kitlesinin gözden kaçma riski yok. Protez meme dokusunu sıkıştırır ve bir incelme olur. Sonuçta meme kitlesi çok daha kolay ele gelir. Ayrıca meme protezi konulan hastalar doğal olarak daha az meme dokusuna sahiptirler ve bu da kitle tespitini kolaylaştırır.

Büyütülmüş Memelerde Meme Kanseri

Meme kanseri tedavisinde kabul edilen iki yaklaşım vardır; memenin tamamen alınması (mastektomi) ve kanser dokusunun meme dokusunun bir kısmı ile birlikte alınması (meme koruyucu ameliyat). Meme protezinin varlığı mastektomi ameliyatını etkilemez. Meme protez ile birlikte çıkarılır.

Meme koruyucu ameliyatlar meme kanserinin erken evrelerinde memenin tamamen alınması ile aynı sonuca sahiptir, ancak memenin tamamının radyoterapi görmesi gerekir. Yapılan çalışmalar meme protezinin bu tedaviyi etkilemediğini, sonuçların meme protezi olmayan ahastalarla aynı olduğunu göstermiştir. Ancak kozmetik sonuçlar için aynısını söylemek zor.

Radyasyon deride geri dönüşsüz değişikliklere (sertleşme, renk değişikliği, kapsül oluşumu gibi) neden olur, bu da memenin şeklini bozar. Özetle radyoterapi gereken durumlarda meme protezli hastalar ileride meme şekli ve kapsül oluşumu ile ilgili sorunlar yaşayabilirler.