Yara Tedavisinde Moleküler Yaklaşım

İyileşmeyen Yaralarda Büyüme Faktörü İle Tedavi Mümkün

EGF Nedir?

Epidermal büyüme faktörü, 53 aminoasit sahip küçük bir moleküldür ve tükrük bezlerinde yaygın olarak bulunur.

Epidermal büyüme faktörü, trombositler, makrofajlar, monositler ve fibroblastlar tarafından salgılanır ve nebde dokusunun oluşumunda yer alan, fibroblastların, kerotinisitlerin ve vasküler endotel hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını uyarır.

Epidermal Büyüme Faktörü Diyabetik Ayak Yaraları’nda Etkisi

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) bildirimlerine göre dünyada yaklaşık 200 milyon Diyabetli hasta bulunmaktadır ve Bu sayı yıllar geçtikçe daha da artmaktadır.

Diyabetik Ayak Yaraları, diyabet hastalığının en yaygın komplikasyonlarından birisidir. Bu yaralara uygulanan ölü dokuların çıkarılması, bypass ve antibiyotik tedavileri gibi geleneksel tedavi yöntemleri çoğu zaman başarısız kalabilir ve ayak ve bacakların kesilmesi kaçınılmaz hale gelebilir.

Diyabetik ayak yaralarında birçok tedavi seçeneği(Oksijen Tedavisi, VAC, yara örtüleri) kullanıldığı gibi yapılan birçok klinik araştırmalarda ve hasta tedavilerinde, Epidermal Büyüme Faktörünün diyabetik ayak yaralarının tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Epidermal Büyüme Faktörü’nün aktivitesi birçok dokuda yaygın olarak dağılmış olan tirozin kinaz aktivitesine sahip resöptöre(HER-1) bağlandıktan sonra başlamaktadır. Resöptöre bağlanan Epidermal Büyüme Faktörü yara iyileşimini hızlandıran hücreleri uyararak yaranın granülasyon dokusu ile kapanmasına yardımcı olur.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda Epidermal büyüme faktörünün enjeksiyon ile yara çevresine ve içerisine verilmesinin diyabetik ayak yarası tedavilerinde başarı şansını anlamlı derecede arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmalar ışığında Epidermal büyüme faktörü içeren enjeksiyonluk bir ilaç geliştirilmiştir.

Yara çevresine ve içerisine enjeksiyon ile uygulanan Epidermal büyüme faktörü tedavisi bir çok ülke de diyabetik ayak yaralarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de son bir yıldan beri bu tedavi yöntemi diyabetik ayak yaralarına sahip birçok hastada uygulanmakta ve etkinliği görülmektedir.

Yara içerisi ve çevresine uygulanan (İntralezyonel) Epidermal Büyüme Faktörü Tedavisi

Rekombinant teknoloji ile üretilmiş olan İntralezyonel Epidermal Büyüme Faktörü, 5 ml enjeksiyonluk su ile sulandırılarak yara çevresine ve yara içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Haftada 3 kez uygulanan bu tedavi yara güdüğü granülasyon dokusu ile kapanıncaya kadar veya maksimum sekiz hafta süresince uygulanır.

Hangi durumlarda uygulanır?

Diyabetik ayak yarasına sahip ve uzun süreden beri kapanmayan yaraların iyileşmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yan etkileri nelerdir?

Ciddi bir yan etkisi yoktur. İntralezyonel uygulanan bazı hastaların ilk birkaç enjeksiyonda hastada titreme ve üşüme görülebilir. Ancak bu yan etkiler hafif şiddettedir ve uygulamadan yaklaşık iki saat sonrasında bu yan etkiler kaybolur.