Bir Yara Neden İyileşmez?

Yaranın iyileşmesi için gerekli koşullar vardır. Her şeyden önce o bölgeye yeteri kadar kan gitmelidir. Yani o bölgenin kan dolaşımında sorun olmamalıdır. Kan bir yaranın iyileşmesi için gerekli olan oksijeni, hücreleri ve yapı malzemelerini yaralanmış bölgeye taşır, aksi durumlarda yara iyileşemez.

Yara iyileşmesi başta protein olmak üzere yapı taşlarına, vitaminlere ve elementlere ihtiyaç duyar. Hastalık yada sağlıksız beslenme bu sayılan faktörlerde azalmaya, dolayısıyla yara iyileşmesinde bozulmaya neden olur.

Zaman zaman tedavi amaçlı aldığımız ilaçlar da yara iyileşmesini ters yönde etkilerler. Steroid tedavisi yada bazı kemoterapi ilaçları buna en güzel örmektir.

Yaranın iyileşebilmesi için iyi bir bakım gerekir. Belirli bir nem ve ısı ortamında kalmalıdır. Dış etkilere ve incinmelere doğrudan maruz kalan bir yaradan elbette hızlı bir iyileşme bekleyemeyiz.

Enfeksiyon ve yara içindeki yabancı cisimler ile ölü dokular da yara iyileşmesini geciktirir.

Daha az görülmekle beraber doğuştan gelen bazı hastalıklar ve radyasyon tedavisi gibi etkenler de yara iyileşmesini geciktirir ya da engeller.