Malin Melanomun Yayılımı Ve Görülme Sıklığı Nedir?

Tüm deri kanserlerinin sadece %5 ini oluşturmasına rağmen en korkulanıdır. Bir insanın ömrü boyunca görülebilme riski/sıklığı 1935 de her 1500 kişide bir iken şimdi bu her 75 kişiden bire düşmüştür. Kadınlardaki meme kanseri bir kenara bırakılırsa, dünyada görülme sıklığı en hızlı artan kanserdir.

Melanom en sık açık renk tenli ve saçlı, çilli ve kolay yanan insanlarda görülür. Erkeklerde en sık görülen 5. kanser, kadınlarda ise 6. kanser Melanomdur. Diğer kanserlerin aksine Melanom nispeten daha genç insanlarda ortaya çıkar.